Monica FRASSONI : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Társelnök
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Társelnök
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Társelnök

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Olaszország)

Képviselok 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Elnökök Értekezlete
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Elnökök Értekezlete
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Jogi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
VÉLEMÉNY a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
VÉLEMÉNY az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozott változat)  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az átlátható címkézésről az élelmiszertermékek eredetéről, minőségéről és nyomonkövethetőségéről való megfelelő tájékoztatás érdekében  
- P6_DCL(2009)0008 - Elévült  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Kiosztás dátuma : 02-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 301 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a maffiák áldozataira való emlékezés európai napjáról és a nemzetközi bűnszervezetek elkobzott javainak és pénzének szociális célokra fordításáról  
- P6_DCL(2008)0108 - Elévült  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Kiosztás dátuma : 15-12-2008
Lejárat időpontja : 02-04-2009
Aláírók száma : 220 - 02-04-2009

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.