Per-Arne ARVIDSSON : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Svédország)

Képviselok 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Fogyasztóvédelemi Bizottság
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Az EU-Cseh Köztársaság Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Környezeti, Közegészségügyi és Fogyasztópolitikai Bizottság
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Az EU-Cseh Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonság- és Védelmi Politikai Bizottság

Póttag 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sportbizottság
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Az Európai Gazdasági Övezet (EEA) Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sport Bizottság
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk