Hans-Peter MAYER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Németország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2013)516966 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2013)505986 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítéséről: költségmentesség a határon átnyúló vonatkozású, polgári és kereskedelmi jogviták esetén  
- IMCO_AD(2013)504091 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami jogalkotási felhatalmazás és ellenőrzés nyomon követéséről  
- AGRI_AD(2013)508273 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésről  
- IMCO_AD(2012)486093 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a polgári, kereskedelmi és családi ügyekben folyó alternatív vitarendezésről  
- IMCO_AD(2011)467258 -  
-
IMCO 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat