Alexander RADWAN : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
 • 31-08-2004 / 02-12-2008 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 02-12-2008 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Németország)

Alelnök 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2004 / 02-12-2008 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 18-01-2006 / 14-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Az Equitable Life Assurance Society biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 31-01-2007 / 05-03-2007 : Jogi Bizottság
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 06-03-2007 / 02-12-2008 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az európai kisvállalkozói törvényről  
- P6_DCL(2008)0035 - Elévült  
Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN  
Kiosztás dátuma : 21-04-2008
Lejárat időpontja : 04-09-2008
Aláírók száma : 333 - 04-09-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.