Joseph DAUL : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Elnök

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Franciaország)

Képviselok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Elnökök Értekezlete
  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Halászati Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 21-10-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

all-activities 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európa-nap valamennyi tagállamban való megünneplésére irányuló közös protokoll létrehozásáról  
- P7_DCL(2013)0021 - Elévült  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 77 - 23-01-2014
Írásbeli nyilatkozat a borkultúrának az emberiség szellemi világöröksége listájára történő jelöléséről  
- P7_DCL(2013)0009 - Elévült  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Kiosztás dátuma : 20-05-2013
Lejárat időpontja : 20-08-2013
Aláírók száma : 132 - 20-08-2013
Írásbeli nyilatkozat a nemzetközi kereskedelemről mint a fenntartható gazdasági fejlődés és a fogyasztóvédelem eszközéről  
- P7_DCL(2012)0016 - Elévült  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Kiosztás dátuma : 17-04-2012
Lejárat időpontja : 13-09-2012
Aláírók száma : 287 - 13-09-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat