Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Alelnök 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Európai Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európai Parlament

Képviselok 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 16-07-2009 / 07-09-2010 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 07-10-2010 / 18-01-2012 : Fejlesztési Bizottság
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 06-10-2010 : Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 07-09-2010 / 30-06-2014 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

all-activities 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY „Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2012. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a kultúrához való jogról mint az EU polgárainak alapvető jogáról  
- P7_DCL(2014)0010 - Elévült  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 133 - 17-04-2014
Írásbeli nyilatkozat az afrikai tudományos kapacitásépítésről: európai–afrikai rádiócsillagászati partneri kapcsolatok ösztönzése  
- P7_DCL(2011)0045 - Elfogadva  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Fiona HALL , Filip KACZMAREK , Teresa RIERA MADURELL , Judith SARGENTINI  
Kiosztás dátuma : 14-11-2011
Lejárat időpontja : 15-03-2012
Elfogadva (dátum) : 15-03-2012
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2012)0095
Aláírók száma : 394 - 15-03-2012
Írásbeli nyilatkozat a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságról, az oktatáshoz való jogról és a vallási szimbólumokkal kapcsolatban a megkülönböztetés tilalmáról  
- P7_DCL(2009)0069 - Elévült  
Sophia in 't VELD , Gianni VATTIMO , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Stanimir ILCHEV , Jean-Marie CAVADA  
Kiosztás dátuma : 14-12-2009
Lejárat időpontja : 25-03-2010
Aláírók száma : 100 - 25-03-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat