Emilio MENÉNDEZ del VALLE : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges utakról  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a fejlesztés és az állam megszilárdítása terén a nemzetközi közösség által Dél-Szudánban tett erőfeszítésekről  
- AFET_AD(2013)514819 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az EU Alapjogi Chartájáról: a média szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban  
- CULT_AD(2012)483722 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2012)486081 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken