Rosa MIGUÉLEZ RAMOS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Alelnök 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Halászati Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 10-05-2007 / 20-05-2007 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 17-04-2008 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Parlament Lisszaboni Szerződés szerinti új szerepéről és új hatásköreiről  
- PECH_AD(2008)404685 -  
-
PECH 
VÉLEMÉNY az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival – megerősített partnerségi stratégiáról  
- PECH_AD(2006)378625 -  
-
PECH 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről  
- PECH_AD(2006)376367 -  
-
PECH 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.