William ABITBOL : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 14-03-2001 : az Unió a Nemzetek Európájáért képviselőcsoportja - Tag
  • 15-03-2001 / 19-07-2004 : a Demokráciák és a Sokszínűség Európájanák képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Franciaország)

Alelnök 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Alkotmányügyi Bizottság

Képviselok 

  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Alkotmányügyi Bizottság
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Dél-kelet-Európa országaival folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Alkotmányos Ügyek Bizottsága
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk