Jean-Charles MARCHIANI : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Unió a Nemzetek Európájáért képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Franciaország)

Képviselok 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonsági és Védelempolitikai Bizottság
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 08-09-2000 / 05-09-2001 : Az Echelon Megfigyelőrendszer Ideiglenes Bizottsága
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonság- és Védelmi Politikai Bizottság
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Az Állampolgári Jogok, Igazságügy és Belügyek Bizottsága
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Az Állampolgári Jogokért és Szabadságjogokért, a Belügyekért és az Igazságügyért Felelős Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk