Josu ORTUONDO LARREA : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Nacionalista Vasco (Spanyolország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 29-04-2008 / 13-07-2009 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2006)370230 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.