Avril DOYLE : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fine Gael Party (Írország)

Alelnök 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 23-05-2007 / 18-06-2007 : Az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a tuberkulózisról  
- P6_DCL(2009)0038 - Elévült  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Kiosztás dátuma : 23-03-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 195 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a krónikus obstruktív tüdőbetegség leküzdéséről  
- P6_DCL(2007)0102 - Elévült  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Kiosztás dátuma : 14-11-2007
Lejárat időpontja : 28-02-2008
Aláírók száma : 183 - 21-02-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.