Mario MAURO : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Olaszország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Külügyi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 11-10-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 16-09-2009 / 27-09-2009 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 24-01-2012 / 14-03-2012 : Halászati Bizottság
 • 12-03-2012 / 14-03-2013 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a „Sakk az iskolában” program európai uniós oktatási rendszerekbe való bevezetéséről  
- P7_DCL(2011)0050 - Elfogadva  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Kiosztás dátuma : 30-11-2011
Lejárat időpontja : 15-03-2012
Elfogadva (dátum) : 15-03-2012
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2012)0097
Aláírók száma : 415 - 15-03-2012
Írásbeli nyilatkozat a vallásszabadságról  
- P7_DCL(2010)0090 - Elévült  
Mario MAURO , Hannes SWOBODA , Konrad SZYMAŃSKI , Hannu TAKKULA  
Kiosztás dátuma : 22-11-2010
Lejárat időpontja : 10-03-2011
Aláírók száma : 199 - 10-03-2011
Írásbeli nyilatkozat a valamely nép kultúráját és identitását jelképező vallási szimbólumok nyilvános helyen való elhelyezésének szabadságáról  
- P7_DCL(2009)0064 - Elévült  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM  
Kiosztás dátuma : 23-11-2009
Lejárat időpontja : 11-03-2010
Aláírók száma : 129 - 15-03-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat