Antonio DI PIETRO : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Italia dei Valori (Olaszország)

Elnök 

  • 21-09-2004 / 27-04-2006 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Jogi Bizottság
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 22-09-2004 / 27-04-2006 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete

Póttag 

  • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról  
- JURI_AD(2005)359879 -  
-
JURI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.