Anne E. JENSEN
 • Anne E.
  JENSEN
 • Dánia
 • Születési idő: 1951. augusztus 17., Kalundborg

Képviselőcsoportok

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : az Európai Liberális, Demokrata és Reformpárt képviselőcsoportja - Tag
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Venstre (Dánia)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánia)

Alelnök

 • 21.01.2002 / 19.07.2004 : Költségvetési Bizottság
 • 08.07.2010 / 30.06.2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság

Tag

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Költségvetési Bizottság
 • 29.09.1999 / 14.01.2002 : Az EU-Litvánia Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 17.01.2002 / 20.01.2002 : Költségvetési Bizottság
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Az EU-Litvánia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Költségvetési Bizottság
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Költségvetési Bizottság
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 17.06.2010 / 07.07.2010 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Költségvetési Bizottság

Póttag

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága
 • 29.09.1999 / 14.01.2002 : Az EU-Törökország Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16.07.2009 / 12.05.2011 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 13.05.2011 / 18.01.2012 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Parlamenti tevékenységek a plenáris ülésen – 7. parlamenti ciklus

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

65

A 2015. évi költségvetésre vonatkozó általános iránymutatások – III. szakasz (vita)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(10)

A 2014-es költségvetési eljárás: közös szöveg (vita)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(5)

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezete – összes szakasz (szavazás)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(11.1)

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – összes szakasz (vita)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – összes szakasz (vita) (2)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – összes szakasz (vita) (3)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Az uniós polgárok mobilitása és a tagállamok szociális hálója (vita)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(16)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

9

JELENTÉS az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

BUDG
07-04-2014 A7-0271/2014

JELENTÉS az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről

BUDG
07-04-2014 A7-0270/2014

JELENTÉS a 2014. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz - Bizottság

BUDG
25-02-2013 A7-0043/2013

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

25

IDŐKÖZI JELENTÉS a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítendő

BUDG
12-10-2012 A7-0313/2012

JELENTÉS az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben

BUDG
14-09-2012 A7-0270/2012

Előadóként beterjesztett vélemény

7

VÉLEMÉNY a pénzügyi tranzakciós adó terén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

BUDG
16-05-2013 BUDG_AD(2013)506353

VÉLEMÉNYTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

BUDG
29-03-2012 BUDG_AD(2012)483532

VÉLEMÉNY a fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatások jövőjéről

BUDG
01-04-2011 BUDG_AD(2011)460617

VÉLEMÉNY a SESAR közös vállalkozás (SJU) 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)430891

VÉLEMÉNY az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)429666

VÉLEMÉNY az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)429665

VÉLEMÉNY az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

TRAN
23-02-2010 TRAN_AD(2010)429664

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

25

VÉLEMÉNY az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

ECON
21-02-2014 ECON_AD(2014)524722

VÉLEMÉNY az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

ECON
21-02-2014 ECON_AD(2014)524721

VÉLEMÉNY az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

ECON
21-02-2014 ECON_AD(2014)524720

VÉLEMÉNY az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás tervezetéről

BUDG
09-10-2013 BUDG_AD(2013)516802

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2013. évi prioritások végrehajtása

BUDG
18-09-2013 BUDG_AD(2013)514719

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: 2013. évi növekedési jelentés

BUDG
19-12-2012 BUDG_AD(2012)501911

VÉLEMÉNY a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

BUDG
06-12-2012 BUDG_AD(2012)498085

VÉLEMÉNY az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

BUDG
07-11-2012 BUDG_AD(2012)496641

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása

BUDG
19-09-2012 BUDG_AD(2012)494682

VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

BUDG
22-06-2012 BUDG_AD(2012)487777

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

2

Írásbeli nyilatkozat(ok)

2

Írásbeli nyilatkozat az autizmusspektrum-zavarokkal és hasonló kihívásokkal küzdő személyek oktatásáról és foglalkoztatásáról

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Elévült

Részletek

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 160 - 10-03-2014

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékossággal élő személyeknek szóló európai kártyáról

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Elévült

Részletek

Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN

Kiosztás dátuma : 20-05-2013
Lejárat időpontja : 20-08-2013
Aláírók száma : 347 - 20-08-2013

Parlamenti kérdés(ek)

45

  The right to drive a car

27-11-2013 E-013478/2013 Bizottság

  Tendering rules for ferry services

26-02-2013 E-002112/2013 Bizottság

  Barclays' manipulation of LIBOR/EUROBOR

05-07-2012 E-006762/2012 Bizottság

  Implementation of Regulation (EU) No 720/2011

28-06-2012 E-006515/2012 Bizottság

  Increased risk of accidents at work for lorry drivers

30-05-2012 E-005393/2012 Bizottság

  Conflicting veterinary assessments are resulting in penalties for drivers

30-05-2012 E-005392/2012 Bizottság

  Phasing out of the milk quota scheme

15-03-2012 E-002913/2012 Bizottság

  Airline passengers' rights (Regulation (EC) No 261/2004)

23-01-2012 E-000654/2012 Bizottság

  Implementation of the SET plan

13-01-2012 E-000358/2012 Bizottság

  Payments from FP 6 and FP 7

20-12-2011 E-012564/2011 Bizottság

Parlamenti tevékenység plenáris ülésen a hatodik parlamenti ciklusban

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

86

A szavazáshoz fűzött indokolások

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - JELENTÉS a fókatermékek kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A Marco Polo II. program (vita)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(20)

A szavazáshoz fűzött indokolások

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0125/2009 - JELENTÉS a migránsok gyerekeinek oktatásáról

A szavazáshoz fűzött indokolások

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0046/2009 - JELENTÉS az ipari kibocsátásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0088/2009 - JELENTÉS az élelmiszeripari termékek minőségének biztosításáról - Az előírások harmonizálásáról vagy kölcsönös elismeréséről

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

9

JELENTÉS az intelligens közlekedési rendszerekről szóló cselekvési tervről

TRAN
03-04-2009 A6-0227/2009

JELENTÉS a repülőterek kapacitása és a földi kiszolgálás: egy fokozottabb hatékonyságra irányuló politika felé

TRAN
27-09-2007 A6-0349/2007

JELENTÉS az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó,  2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

BUDG
16-06-2005 A6-0190/2005

JELENTÉS Draft Report on the DB 2005 as modified by the Council and Letters of amendment nos. 1, 2 and 3 to the 2005 PDB

BUDG
08-12-2004 A6-0068/2004

JELENTÉS Draft general budget of the European Union for 2005 - "Other" sections

BUDG
19-10-2004 A6-0020/2004

Előadóként beterjesztett vélemény

4

VÉLEMÉNY az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

BUDG
23-02-2009 BUDG_AD(2009)419939

VÉLEMÉNY a 2002-ben Monterrey-ben megrendezett fejlesztésfinanszírozási konferencia nyomon követéséről

BUDG
18-06-2008 BUDG_AD(2008)406163

VÉLEMÉNY az európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

TRAN
28-01-2008 TRAN_AD(2008)398335

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről

TRAN
13-09-2006 TRAN_AD(2006)376321

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

5

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződésről

26-03-2009 B6-0175/2009

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a politikai indíttatású letartóztatásokról Belaruszban

21-05-2008 RC-B6-0239/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on arrests of political opponents in Belarus

20-05-2008 B6-0263/2008

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Belarus after the presidential elections of 19 March

03-04-2006 B6-0243/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the European Council meeting of 16-17 June 2005

20-06-2005 B6-0386/2005

Parlamenti kérdés(ek)

56

  Transparency and access to letters of formal notice

21-04-2009 E-3252/2009 Bizottság

  Consideration of short sea shipping in the Energy Efficiency Design

31-03-2009 H-0198/2009 Bizottság

  The need for minimum standards on safe parking sites

06-03-2009 P-1695/2009 Bizottság

  Consequences of the financial crisis in Central and Eastern Europe

24-02-2009 H-0116/2009 Bizottság

  Rights of air passengers

11-11-2008 P-6266/2008 Bizottság

  Impact of IMO agreement on short-sea shipping

03-11-2008 H-0856/2008 Bizottság

  Situation regarding the resignation of Members of the Commission

07-10-2008 H-0785/2008 Bizottság

  Technical barriers to trade for Danish children's bicycle firms

23-09-2008 E-5316/2008 Bizottság

  Commission's management of the digital tachograph

24-06-2008 H-0518/2008 Bizottság

  Road cabotage in France

28-05-2008 H-0385/2008 Bizottság

Parlamenti tevékenység plenáris ülésen az ötödik parlamenti ciklusban

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

81

Az európai gazdasági és társadalmi modell

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(8)

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Vote (continuation)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

  The operating framework for the European Regulatory Agencies

13-01-2004 P5_CRE(2004)01-13(3)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  Alignment of social security rights and the simplification of procedures

04-12-2003 P5_CRE(2003)12-04(2)

  Progress report on the Intergovernmental Conference including budgetary aspects

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(1)

  2004 budget procedure

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(5)

  Presentation by the Council of draft general budget - 2004

23-09-2003 P5_CRE(2003)09-23(5)

  Adequate and sustainable pensions

23-09-2003 P5_CRE(2003)09-23(8)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

4

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

10

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on respect for core labour standards in the production of sports goods for the Olympic Games

21-04-2004 RC-B5-0191/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the respect for core labour rights in the production of Olympics sports goods

19-04-2004 B5-0200/2004

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  MOTION FOR A RESOLUTION on the search made of the Ankara headquarters of the Human Rights Association of Turkey

13-05-2003 B5-0264/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

18-04-2002 RC-B5-0244/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the results of the UN International Conference on Financing for Development in Monterrey

11-04-2002 B5-0245/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Lisbon Summit

10-04-2000 RC-B5-0320/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the extraordinary European Council of 23 and 24 March 2000 in Lisbon

06-04-2000 B5-0322/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Special European Council to be held in Lisbon on 23/24 March 2000

13-03-2000 RC-B5-0236/2000/corr. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Special Lisbon Council

09-03-2000 B5-0240/2000

Parlamenti kérdés(ek)

20

  Location of the EU's Network and Information Security Agency (IT Agency)

26-03-2004 H-0191/2004 Tanács

  Protection of commercial drivers against violent assault

22-01-2004 H-0023/2004 Tanács

  Aid to factories in the former GDR

29-09-2003 E-2890/2003 Bizottság

  Budget chapter B3-4000 for 2002

29-07-2003 E-2501/2003 Bizottság

  VAT refunds

24-06-2003 E-2071/2003 Bizottság

  German road tax

19-06-2003 E-2046/2003 Bizottság

  Port safety

28-05-2003 E-1936/2003 Bizottság

  Wage subsidies in Germany

15-04-2003 E-1380/2003 Bizottság

  Multi-Stakeholder Forum

15-04-2003 E-1379/2003 Bizottság

  Problems with tanker vessels in waters close to Denmark

15-04-2003 E-1378/2003 Bizottság

Nyilatkozatok (7. parlamenti ciklus)