Luisa MORGANTINI : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 22-01-2007 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Olaszország)
 • 23-01-2007 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Indipendente) (Olaszország)

Elnök 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fejlesztési Bizottság

Alelnök 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Európai Parlament
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Parlament Elnöksége

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Fejlesztési Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 22-09-2004 / 30-01-2007 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Emberi jogi albizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a béke megszilárdulásának és az állam építésének kilátásai konfliktus utáni helyzetekben  
- FEMM_AD(2008)409690 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2006)378781 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2006)378522 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Bíróság által a Viking, Laval és egyéb ügyekben hozott – mostanában EU-szerte rasszista és idegengyűlölő pártok által a munkavállalók jogainak aláásására felhasznált – ítéletek káros hatásairól  
- P6_DCL(2009)0015 - Elévült  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Kiosztás dátuma : 18-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 156 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a mikrohitelről  
- P6_DCL(2008)0002 - Elfogadva  
Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Kiosztás dátuma : 14-01-2008
Lejárat időpontja : 24-04-2008
Elfogadva (dátum) : 08-05-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0199
Aláírók száma : 424 - 24-04-2008
Írásbeli nyilatkozat a halálbüntetésről Fehéroroszországban  
- P6_DCL(2007)0067 - Elévült  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Kiosztás dátuma : 09-07-2007
Lejárat időpontja : 15-11-2007
Aláírók száma : 136 - 15-11-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.