Emmanouil MASTORAKIS : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Panellinio Socialistiko Kinima (Görögország)

Alelnök 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Képviselok 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Dél-kelet-Európa országaival folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : A tengeri közlekedés biztonságának javításáért felelős ideiglenes bizottság

Póttag 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Költségvetés-ellenorzési Bizottság
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Az EU-Szlovénia Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Az EU-Szlovénia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council regulation on establishing a European Maritime Safety Agency - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0187/2002 -  
-
RETT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk