Albert Jan MAAT : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : Christen Democratisch Appèl (Hollandia)

Alelnök 

 • 20-09-2004 / 14-03-2007 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 01-02-2007 / 27-03-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Halászati Bizottság
 • 28-03-2007 / 09-04-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 28-03-2007 / 09-04-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 07-09-2004 : Emberi jogi albizottság
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-09-2004 / 09-04-2007 : Az EU-Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 28-09-2004 / 14-01-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 31-01-2007 / 09-04-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 09-04-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 31-01-2007 / 09-04-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 01-02-2007 / 09-04-2007 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 20-03-2007 / 09-04-2007 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2006)378690 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Román Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására irányuló kérelméről  
- AGRI_AD(2005)353654 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a Bolgár Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására irányuló kérelméről  
- AGRI_AD(2005)353653 -  
-
AGRI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat egyetlen központ kiválasztásáról az Európai Parlament számára  
- P6_DCL(2005)0021 - Elévült  
Albert Jan MAAT , Camiel EURLINGS , Niels BUSK , Edith MASTENBROEK , Struan STEVENSON  
Kiosztás dátuma : 20-04-2005
Lejárat időpontja : 20-07-2005
Aláírók száma : 170 - 20-07-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.