Erik MEIJER : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistische Partij (Hollandia)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Emberi jogi albizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Emberi jogi albizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról  
- AFET_AD(2007)394102 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2007)394094 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Bahái vallás követőinek iráni üldöztetéséről  
- P6_DCL(2007)0008 - Elévült  
Jo LEINEN , Frédérique RIES , Erik MEIJER , Bernat JOAN i MARÍ  
Kiosztás dátuma : 31-01-2007
Lejárat időpontja : 30-04-2007
Aláírók száma : 264 - 30-04-2007
Írásbeli nyilatkozat az emberek neototalitarizmus elleni védelméről Bulgáriában  
- P6_DCL(2006)0019 - Elévült  
Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Michael CASHMAN , Erik MEIJER , Alexander Graf LAMBSDORFF , Geoffrey VAN ORDEN  
Kiosztás dátuma : 03-04-2006
Lejárat időpontja : 06-07-2006
Aláírók száma : 115 - 06-07-2006
Írásbeli nyilatkozat a fenntartható transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) társfinanszírozására vonatkozó prioritások meghatározásáról  
- P6_DCL(2005)0018 - Elévült  
Michael CRAMER , Bronisław GEREMEK , Bogusław LIBERADZKI , Erik MEIJER , Paul RÜBIG  
Kiosztás dátuma : 11-04-2005
Lejárat időpontja : 11-07-2005
Aláírók száma : 79 - 11-07-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.