Geoffrey VAN ORDEN : Kezdőlap 

Elnök 

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Tag 

CPDE  
Küldöttségi Elnökök Értekezlete 
Külügyi Bizottság 
Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság 

Póttag 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség 
A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Legutóbbi tevékenységek 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

Kapcsolat