• Claude   MORAES  

Claude MORAES : Részvétel a plenáris ülés vitáiban - 5. parlamenti ciklus 

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés