Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
 • Tag
 • Egyesült Királyság Labour Party

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

773

A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban (vita)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

A rohindzsák helyzete (vita)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

A fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye (vita)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

A véleménynyilvánítás szabadsága Szudánban, különös tekintettel Mohamed Zine El Abidine ügyére

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Az EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban (vita)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

JELENTÉS a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

5

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

VÉLEMÉNY a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

VÉLEMÉNY az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

181

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló indítvány a jogállamiság helyzetéről Máltán

10-11-2017 B8-0596/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről

24-10-2017 B8-0578/2017

Közös állásfoglalási indítvány Mianmarról, különösen a rohindzsák helyzetéről

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról

15-05-2017 B8-0346/2017

Írásbeli nyilatkozat(ok)

9

Írásbeli nyilatkozat az Odüsszeusz kezdeményezés támogatásáról az európai önkéntes szolgálat újraindítása céljából

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Elévült

Részletek

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 91 - 04-01-2017

Írásbeli nyilatkozat a polgárok tudatosságának fokozásáról a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv vonatkozásában

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 64 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Elévült

Részletek

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 310 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az európai demenciastratégia kiemelt kezeléséről

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Elévült

Részletek

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 139 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a globális éhezési indexben ismertetett kihívások kezeléséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 61 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a trófeavadászatról

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Elévült

Részletek

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 134 - 19-04-2016

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Többséggel lezárva

Részletek

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók felsorolása a 18-01-2016-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékossággal élők intézményi környezetből való kiemelésének az EU-ban történő előmozdításáról

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Elévült

Részletek

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Kiosztás dátuma : 25-03-2015
Lejárat időpontja : 25-06-2015
Aláírók száma : 128 - 26-06-2015

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékkal élő gyermekek számára biztosítandó megfelelő napközi hiányáról az Európai Unióban

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Elévült

Részletek

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Kiosztás dátuma : 09-03-2015
Lejárat időpontja : 09-06-2015
Aláírók száma : 175 - 10-06-2015

Parlamenti kérdés(ek)

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Bizottság

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Bizottság

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Bizottság

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Bizottság

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Bizottság

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Bizottság

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Bizottság

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Bizottság

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Bizottság

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

76

 

EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (egyetértés) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (állásfoglalás) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Az EU–Afrika-stratégia: a fejlődés fellendítése (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Keleti partnerség: a 2017. novemberi csúcstalálkozó (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Területi tipológiák (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels