Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
 • Tag
 • Egyesült Királyság Labour Party

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

766

Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Az EU-Egyiptom partnerség prioritásai a 2017 és 2020 közötti időszakban (vita)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai (rövid ismertetés)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Az épületek tűzbiztonsága (vita)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Az észak-koreai helyzet (vita)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Az észak-koreai helyzet (vita) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (rövid ismertetés)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

A kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusok (vita)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

JELENTÉS a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

5

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

VÉLEMÉNY a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

VÉLEMÉNY az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

177

Közös állásfoglalási indítvány Mianmarról, különösen a rohindzsák helyzetéről

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról

15-05-2017 B8-0346/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról

15-05-2017 B8-0331/2017

Közös állásfoglalási indítvány Bangladesről, többek között a gyermekházasságokról

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a Fülöp-szigetekről – Leila M. De Lima szenátor ügye

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Írásbeli nyilatkozat(ok)

9

Írásbeli nyilatkozat az Odüsszeusz kezdeményezés támogatásáról az európai önkéntes szolgálat újraindítása céljából

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Elévült

Részletek

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 91 - 04-01-2017

Írásbeli nyilatkozat a polgárok tudatosságának fokozásáról a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv vonatkozásában

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 64 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Elévült

Részletek

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 310 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az európai demenciastratégia kiemelt kezeléséről

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Elévült

Részletek

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 139 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a globális éhezési indexben ismertetett kihívások kezeléséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 61 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a trófeavadászatról

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Elévült

Részletek

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 134 - 19-04-2016

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Többséggel lezárva

Részletek

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók felsorolása a 18-01-2016-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékossággal élők intézményi környezetből való kiemelésének az EU-ban történő előmozdításáról

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Elévült

Részletek

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Kiosztás dátuma : 25-03-2015
Lejárat időpontja : 25-06-2015
Aláírók száma : 128 - 26-06-2015

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékkal élő gyermekek számára biztosítandó megfelelő napközi hiányáról az Európai Unióban

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Elévült

Részletek

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Kiosztás dátuma : 09-03-2015
Lejárat időpontja : 09-06-2015
Aláírók száma : 175 - 10-06-2015

Parlamenti kérdés(ek)

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Bizottság

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Bizottság

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Bizottság

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Bizottság

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Bizottság

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Bizottság

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Bizottság

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Bizottság

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Tanács

A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

16-05-2017 O-000042/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

54

 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 – Finnország (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member states are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users.Only 20 member states fully reported on their arms export.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels