Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
 • Tag
 • Egyesült Királyság Labour Party

Képviselőcsoportok

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag
 • 01.07.2014 ... : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Egyesült Királyság)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Egyesült Királyság)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Egyesült Királyság)

Elnök

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Alelnök

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16.10.2014 ... : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Tag

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Költségvetési Bizottság
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Az ASEAN tagállamaival, Délkelet-Ázsiával és a Koreai Köztársasággal való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Költségvetési Bizottság
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Jogi Bizottság
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14.07.2014 ... : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14.03.2018 ... : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Póttag

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Ipari, Külkereskedelemi, Kutatási, Energetikai Bizottság
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Külügyi Bizottság
 • 16.07.2014 ... : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 22.05.2015 ... : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19.01.2017 ... : Külügyi Bizottság

Parlamenti tevékenység plenáris ülésen a hatodik parlamenti ciklusban

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

122

A szavazáshoz fűzött indokolások

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - JELENTÉS a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - JELENTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - JELENTÉS az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló és a 86/613/EGK irányelvet hatályon kívül helyező európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - JELENTÉS az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - JELENTÉS az állatok leölésük során való védelméről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - JELENTÉS a fókatermékek kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - JELENTÉS a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

A szavazáshoz fűzött indokolások

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi ideje (vita)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

3

Előadóként beterjesztett vélemény

7

VÉLEMÉNY a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében a mikrohitel fejlesztésére irányuló Európai kezdeményezésről

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

VÉLEMÉNY A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére az érintett személy távollétében hozott határozatok végrehajtásáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadásáról, valamint az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB kerethatározat és a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során, és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/.../IB kerethatározat módosításáról

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

VÉLEMÉNY a sportról szóló fehér könyvről

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

VÉLEMÉNY a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről szóló zöld könyvről

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

VÉLEMÉNY a kulturális iparágakról Európában

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

VÉLEMÉNY a 2007–2013. évi, aktív európai polgárságot támogató „Európai polgárokat” című program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

19

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Pakisztánról

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Bangladesről

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Nepálról

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Srí Lanka-i helyzetről

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat a szvasztika vallási jelentőségének elismeréséről

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Elévült

Részletek

Robert EVANS , Neena GILL

Kiosztás dátuma : 21-02-2005
Lejárat időpontja : 21-05-2005
Aláírók száma : 18 - 21-05-2005

Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlamentnek az ázsiai szökőár-katasztrófával kapcsolatos reakciójáról

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Elévült

Részletek

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Kiosztás dátuma : 10-01-2005
Lejárat időpontja : 10-04-2005
Aláírók száma : 112 - 10-04-2005

Írásbeli nyilatkozat a bopáli katasztrófa 20. évfordulójáról való megemlékezésről

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Elévült

Részletek

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Kiosztás dátuma : 26-11-2004
Lejárat időpontja : 26-02-2005
Aláírók száma : 72 - 26-02-2005

Parlamenti kérdés(ek)

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Bizottság

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Tanács

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Bizottság

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Bizottság

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Bizottság

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Bizottság

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Bizottság

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Bizottság

Szállodai tűzbiztonság

12-10-2007 O-0066/2007 Bizottság

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Bizottság

Parlamenti tevékenység plenáris ülésen az ötödik parlamenti ciklusban

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Írásbeli nyilatkozat(ok)

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Elévült

Részletek

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Kiosztás dátuma : 20-02-2004
Lejárat időpontja : 06-05-2004
Aláírók száma : 50 - 06-05-2004

Parlamenti kérdés(ek)

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Bizottság

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Bizottság

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Tanács

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Bizottság

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Bizottság

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Bizottság

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Bizottság

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Bizottság

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels