Elspeth ATTWOOLL : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Egyesült Királyság)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Egyesült Királyság)

Alelnök 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unión belüli jobb szabályozásról  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a civil élettársi kapcsolatok egyenlő elismeréséről  
- P6_DCL(2008)0076 - Elévült  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Kiosztás dátuma : 22-09-2008
Lejárat időpontja : 15-01-2009
Aláírók száma : 160 - 16-01-2009
Írásbeli nyilatkozat a tengeren, eresztőhálóval történő lazacfogásról  
- P6_DCL(2005)0063 - Elévült  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Kiosztás dátuma : 24-10-2005
Lejárat időpontja : 24-01-2006
Aláírók száma : 61 - 24-01-2006
Írásbeli nyilatkozat a külföldi vendégelőadókat az olasz egyetemeken megillető jogokról  
- P6_DCL(2005)0046 - Elévült  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Kiosztás dátuma : 12-09-2005
Lejárat időpontja : 12-12-2005
Aláírók száma : 26 - 12-12-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.