Maria MARTENS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Hollandia)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 08-09-2004 / 14-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 31-01-2007 / 19-03-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-03-2007 / 19-03-2007 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 20-03-2007 / 13-07-2009 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről  
- DEVE_AD(2008)409800 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a 2009. évi költségvetésről: a 2009-es előzetes költségvetési tervezetről folytatott egyeztetésre kapott megbízatásról szóló előzetes észrevételekről  
- DEVE_AD(2008)405720 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a WTO Hongkongban tartott miniszteri találkozójának eredményeiről  
- DEVE_AD(2006)369877 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Afrikával való több és korrektebb kereskedelmi kapcsolat létesítésének szükségessége  
- P6_DCL(2005)0032 - Elévült  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Kiosztás dátuma : 23-05-2005
Lejárat időpontja : 23-08-2005
Aláírók száma : 50 - 23-08-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.