Viorica DĂNCILĂ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Partidul Social Democrat (Románia)

Alelnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 25-01-2017 / 28-01-2018 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-07-2014 / 28-01-2018 : Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 17-09-2014 / 28-01-2018 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 31-03-2015 / 28-01-2018 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 05-10-2016 / 21-11-2016 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 06-09-2017 / 28-01-2018 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- FEMM_AD(2017)593954 -  
-
FEMM 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a büntetés-végrehajtási rendszerekről és börtönkörülményekről  
- FEMM_AD(2017)601057 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- FEMM_AD(2015)549448 -  
-
FEMM 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) EN  
 

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) RO  
 

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai (A8-0387/2017 - Notis Marias) RO  
 

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az ökológiai termékek használatának előmozdításáról a munkahelyi étkezdékben  
- P8_DCL(2016)0117 - Elévült  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 75 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a külföldön dolgozó szülők származási országában hátrahagyott gyermekekről  
- P8_DCL(2016)0086 - Elévült  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 59 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a vízivásról, mint alapvető jogról  
- P8_DCL(2016)0071 - Elévült  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 78 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat