Isabelle DURANT : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgium)

Alelnök 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Európai Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európai Parlament

Képviselok 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

all-activities 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről – összes szakasz  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a 2011. évi mentesítésről: az EU általános költségvetése, III. szakasz – Bizottság  
- TRAN_AD(2013)500563 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a SESAR közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a kultúrához való jogról mint az EU polgárainak alapvető jogáról  
- P7_DCL(2014)0010 - Elévült  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 133 - 17-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/6/EK irányelv végrehajtásából eredő káros hatások megelőzéséről  
- P7_DCL(2010)0094 - Elévült  
Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN  
Kiosztás dátuma : 13-12-2010
Lejárat időpontja : 24-03-2011
Aláírók száma : 165 - 24-03-2011
Írásbeli nyilatkozat a nehéz tehergépjárművek ütközéses baleseteiről  
- P7_DCL(2010)0081 - Elfogadva  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Kiosztás dátuma : 10-11-2010
Lejárat időpontja : 10-03-2011
Elfogadva (dátum) : 10-03-2011
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2011)0102
Aláírók száma : 415 - 10-03-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat