Philippe LAMBERTS : Kezdőlap 

Tag 

BCPR  
Elnökök Értekezlete 
Gazdasági és Monetáris Bizottság 

Legutóbbi tevékenységek 

Ügyrend FR  
- P9_CRE-PROV(2019)09-16(1-028-0000)  
Részvétel a plenáris ülés vitáiban 

Kapcsolat