Anna ROSBACH : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 07-03-2011 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 08-03-2011 / 08-03-2011 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag
 • 09-03-2011 / 30-06-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 07-03-2011 : Dansk Folkeparti (Dánia)
 • 08-03-2011 / 16-03-2014 : Løsgænger (Dánia)
 • 17-03-2014 / 30-06-2014 : Miljøpartiet Fokus (Dánia)

Alelnök 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 07-03-2011 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 07-03-2011 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 07-03-2011 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22-09-2009 / 07-03-2011 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22-09-2009 / 07-03-2011 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 06-10-2009 / 07-03-2011 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 09-03-2011 / 18-01-2012 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 09-03-2011 / 18-01-2012 : Halászati Bizottság
 • 28-03-2011 / 18-03-2012 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Halászati Bizottság
 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2013)500728 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról  
- ENVI_AD(2013)504143 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY Hogyan kerüljük el az élelmiszer-pazarlást: hatékonyabb élelmiszerláncra irányuló stratégiák az EU-ban  
- ENVI_AD(2011)473708 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami jogalkotási felhatalmazás és ellenőrzés nyomon követéséről  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a hepatitisz B-ről és C-ről  
- P7_DCL(2013)0023 - Elévült  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA  
Kiosztás dátuma : 18-11-2013
Lejárat időpontja : 18-02-2014
Aláírók száma : 96 - 18-02-2014
Írásbeli nyilatkozat a gesztációs diabétesz elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2013)0010 - Elévült  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 65 - 10-12-2013
Írásbeli nyilatkozat a gyógyszerrezisztens tuberkulózis európai régiót érintő veszélyéről  
- P7_DCL(2013)0007 - Elévült  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 202 - 15-07-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat