Mitro REPO : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finnország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY A Közösség innovációs politikájáról a változó világban  
- IMCO_AD(2010)439078 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY „Az Unió polgárai: jogaik és jövőjük” című, az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésről  
- CULT_AD(2014)521822 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás és fenntartható növekedés  
- CULT_AD(2012)497789 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: a társadalmi érdekek előmozdítása és a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út  
- CULT_AD(2012)497788 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat