María MUÑIZ DE URQUIZA : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Elnök 

 • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 06-01-2013 : Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 13-01-2010 / 05-09-2010 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 06-09-2010 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 28-02-2012 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 07-01-2013 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2012. évi mentesítésről: általános költségvetés – Európai Külügyi Szolgálat  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2013)504034 -  
-
BUDG 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről  
- BUDG_AD(2013)522902 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2013)514876 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2012. évi éves jelentésről  
- BUDG_AD(2013)510794 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat