Elena Oana ANTONESCU : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Románia)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY A KAP jövője 2020-ig – az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az allergiás betegségek okozta teher elismeréséről  
- P7_DCL(2013)0022 - Elévült  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 179 - 21-01-2014
Írásbeli nyilatkozat az európai uniós egészségügyi dolgozókról  
- P7_DCL(2010)0040 - Elévült  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Kiosztás dátuma : 17-05-2010
Lejárat időpontja : 17-09-2010
Aláírók száma : 182 - 09-09-2010
Írásbeli nyilatkozat egy fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló Erasmus program létrehozásáról  
- P7_DCL(2010)0025 - Elévült  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Kiosztás dátuma : 19-04-2010
Lejárat időpontja : 09-09-2010
Aláírók száma : 135 - 09-09-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat