Bendt BENDTSEN : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Konservative Folkeparti (Dánia)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról  
- INTA_AD(2018)615264 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2016)583920 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2015)552091 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) DA  
 

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Europa. Desværre hopper kæden af, når Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling benytter en ellers god sag til fremlægge en række uantagelige forslag - f.eks. ved at foreslå et administrativt monster, som skal tvinge et kønspolitisk perspektiv ned over alle aspekter i Parlamentets budgetter, eller ved at misbruge ligestillingen til at bestemme over, hvordan det øverste lederskab af de politiske grupper udpeges - for at nævne nogle eksempler.

Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) DA  
 

Jeg har i dag stemt for betænkningen Bergeron om fængselssystemer og -forhold, men desværre tager betænkningen ikke tilstrækkeligt højde for det helt fundamentale problem: at europæiske lande ikke sikrer ordentlige, basale forhold i deres egne fængsler i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen. Det betyder i praksis, at andre europæiske lande ikke kan hjemsende kriminelle EU-borgere til afsoning i deres respektive hjemland. Det er derfor nødvendigt, at vi lægger yderligere pres på de medlemsstater, som ikke påtager sig deres ansvar. Her forventer jeg, at Europa-Kommissionen sikrer, at landene lever op til deres forpligtelser. Det kan ikke være rigtigt, at medlemslande i EU ikke tager ansvar for sine egne kriminelle. Jeg vil se handling fra de lande, som ikke lever op til kravene.

A fedezett kötvények páneurópai keretének létrehozása (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) DA  
 

Vi har i dag stemt om initativbetænkningen om fremtidens paneuropæiske ramme for særligt dækkede obligationer. Jeg har stemt for betænkningen, da den indeholder gode elementer, såsom at fremtidig regulering skal være fokuseret på principper og formål, så vi kan beholde de nationale modeller, der virker, som for eksempel dansk realkredit. Nå det så er sagt, noterer jeg mig, at vi beder EBA om en konsekvensanalyse af skibskredit. Skibskredit har i Danmark fungeret godt, og jeg forventer, at en konsekvensanalyse nå finde frem til, at skibe er sikre investeringer.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok