Olga SEHNALOVÁ
 • Olga
  SEHNALOVÁ
 • Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
 • Tag
 • Cseh Köztársaság Česká strana sociálně demokratická
 • Születési idő: 1968. október 25., Kromĕříž

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

194

Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége (vita)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(5)

Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége (vita) (2)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(5)

A fogyatékossággal élő személyek részvétele az európai szintű választásokon (vita)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (a vita folytatása)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(4)

A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (vita)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(23)

A harmadik mobilitási csomagról elfogadott bizottsági határozat (vita)

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(22)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(34)

Cselekvési terv az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséhez (vita)

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(7)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

3

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

4

JELENTÉS a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

IMCO
08-05-2017 A8-0188/2017

JELENTÉS a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról az élelmiszer-ellátási láncban

IMCO
04-05-2016 A8-0173/2016

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

TRAN
09-05-2017 TRAN_AD(2017)595734

VÉLEMÉNY a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételeire

TRAN
27-04-2016 TRAN_AD(2016)569624

VÉLEMÉNY a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról

TRAN
11-11-2015 TRAN_AD(2015)565151

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

16

Állásfoglalásra irányuló indítvány a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsokról

16-11-2016 B8-1230/2016

Közös állásfoglalási indítvány a jemeni humanitárius helyzetről

03-02-2016 RC-B8-0151/2016

Közös állásfoglalási indítvány a líbiai helyzetről

03-02-2016 RC-B8-0146/2016

Közös állásfoglalási indítvány on the situation in Burundi

15-12-2015 RC-B8-1348/2015

  Motion for a resolution on the mass displacement of children in Nigeria as a result of Boko Haram attacks

05-10-2015 B8-1024/2015

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány két keresztény lelkész helyzetéről Szudánban

08-07-2015 RC-B8-0707/2015/rev. 1

Közös állásfoglalási indítvány Bahrein, különös tekintettel Nabíl Radzsab ügyére

08-07-2015 RC-B8-0703/2015

Írásbeli nyilatkozat(ok)

10

Írásbeli nyilatkozat a felelősségteljes vállalati magatartás szükségességéről a beruházásokkal kapcsolatban a fejlődő országokban

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Elévült

Részletek

Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 103 - 13-03-2017

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az Unión belüli, a fogyatékossággal élő személyeknek szánt akadálymentes illemhelyek számbeli növekedésének támogatásáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Elévült

Részletek

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 124 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az uniós kkv-k nemzetközivé válásáról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0038 Elévült

Részletek

Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 152 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a fizetős útszakaszok előtti utolsó kijáratra figyelmeztető jelzés elhelyezéséről

11-04-2016 P8_DCL(2016)0025 Elévült

Részletek

Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 70 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az uniós mobilszolgáltatások túlzott díjairól

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Elévült

Részletek

Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 177 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a súlyos közúti sérülésekkel kapcsolatos célkitűzésről

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Elévült

Részletek

Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL

Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 275 - 19-04-2016

Írásbeli nyilatkozat a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogáról Európában

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Elévült

Részletek

Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 135 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a metamfetamin pszeudoefedrin tartalmú gyógyszerekből történő gyártásáról

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Elévült

Részletek

Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ

Kiosztás dátuma : 08-06-2015
Lejárat időpontja : 08-09-2015
Aláírók száma : 52 - 09-09-2015

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékossággal élő emberek védelméről és a fogyatékossággal kapcsolatos jogok, intézkedések és eszközök tagállamok közötti összehangolásáról

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Elévült

Részletek

Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB

Kiosztás dátuma : 20-10-2014
Lejárat időpontja : 20-01-2015
Aláírók száma : 82 - 21-01-2015

Írásban megvála-szolandó kérdések

67

  Interpretation of 'placing on the market'

24-05-2018 P-002828/2018 Bizottság

  Obstacles hampering the employment of EU citizens in other Member States

25-04-2018 E-002299/2018 Bizottság

  Illegal hunting of birds in the Mediterranean

20-02-2018 E-001030/2018 Bizottság

  Suspected discrimination against consumers on the internet

06-02-2018 E-000697/2018 Bizottság

  Overview of projects supporting agricultural products in 2017

15-01-2018 E-000202/2018 Bizottság

  Unpaid internships at the Commission

08-01-2018 E-000030/2018 Bizottság

  Legal certainty for persons with a disability when parking

07-11-2017 E-006846/2017 Bizottság

  Guidelines on the application of EU laws to dual quality products

02-10-2017 P-006175/2017 Bizottság

  Emissions stickers

06-09-2017 E-005561/2017 Bizottság

  Accessibility of EU-funded programmes and projects

17-07-2017 E-004908/2017 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

14

Gyámság az értelmi fogyatékossággal élők számára

31-01-2018 O-000011/2018 Bizottság

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

31-01-2018 O-000010/2018 Bizottság

Gyámság az értelmi fogyatékossággal élők számára

31-10-2017 O-000083/2017 Bizottság

A légitársaságok helyfoglalási rendszereinek semlegessége és a repüléstájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozása

27-09-2017 O-000075/2017 Bizottság

Nagyobb interpelláció - A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 O-000029/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A növényi olajok, különösen a pálmaolaj fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi kockázatok

06-01-2017 O-000001/2017 Bizottság

Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása

07-12-2016 O-000152/2016 Bizottság

A nyári és téli időszámításra való átállásról

17-10-2016 O-000124/2016 Bizottság

Interpellációk

2

A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 G-000004/2017 Bizottság

Eltérések a termékek címkézése, összetétele és íze tekintetében a közép-kelet-európai és a nyugati uniós piacok között

15-03-2017 G-000003/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

80

 

Strukturális és pénzügyi korlátok a kultúrához való hozzáférésben (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Kultura a evropské kulturní bohatství nejsou jenom důležitou součástí naší historie, ale jsou důležité i v každodenním životě. Přístup ke kultuře je jedním ze základních práv zaručovaných v řadě právních dokumentů. Je proto důležité odstraňovat existující překážky – ať už se jedná o dostupnost kultury ve venkovských oblastech nebo například o přístupnost kultury pro osoby s postižením. Bohužel, konkrétně v oblasti týkající se osob s postižením zatím nemáme k dispozici dostatečná data ohledně přístupnosti kulturních institucí. Analýza, kterou tato zpráva poskytuje, je nicméně dobrým odrazovým můstkem. Další faktor, který je nutné mít na paměti, je ekonomická situace obyvatelstva. Proto je nutné zachovat širokou dostupnost kultury všem obyvatelům, nikoliv aby byla exkluzivní a pro mnohé ekonomicky nedostupná.

 

Kohéziós politika és a körforgásos gazdaság (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018

V dnešní době máme sice k dispozici téměř neomezené množství zboží a služeb, je ale třeba zamýšlet se také nad naším přístupem k jejich výrobě a spotřebě. Vítám proto tuto zprávu a skutečnost, že bylo toto hledisko zohledněno i v rámci politiky soudržnosti pro období 2021–2027. Zdokonalení nakládání s odpady či předcházení vzniku odpadů opětovným využíváním či recyklací jsou bezpochyby nejen správnými, ale i nutnými kroky vpřed. Nová koncepce oběhového hospodářství také může přinést nové pracovní příležitosti a zlepšit odolnost a konkurenceschopnost našich regionů. Motorem pro takovéto pozitivní změny jsou právě naše města a obce.

 

A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

V souvislosti s návrhem tohoto nařízení a rozvojem bezpilotních letadlových systémů, známých jako drony, je potřeba vytvořit pro ně také odpovídající právní rámec a začlenit je do právního rámce regulujícího evropský vzdušný prostor. Vzhledem k tomu, že tento prostor sdílejí s letadly, musí být naší prioritou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. Podpořila jsem proto přijaté nařízení a doufám, že přispěje k udržení vysokých bezpečnostních standardů v oblasti letectví v Evropě.

 

A kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)

03-05-2018

Kvalitní infrastruktura je zcela nezbytnou podmínkou pro rozvoj každého členského státu, v rámci evropského dopravního prostoru je pak nezbytné odstraňování přeshraničních překážek v dopravní infrastruktuře, úzkých míst a chybějících dopravních spojení. V Evropské unii navíc stále přetrvávají značné rozdíly ve stavu dopravní infrastruktury. Souhlasím se zpravodajem, že je důležité, aby i v následujících letech bylo zachováno financování dopravní infrastruktury v rámci politiky soudržnosti. Vzhledem k tomu, že zpráva tyto důležité souvislosti popisuje, hlasovala jsem pro její přijetí.

 

A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)

03-05-2018

Nezávislá média veřejné služby jsou klíčovou pojistkou pro ochranu demokracie, neboť fungují jako její pověstný hlídací pes. Je životně důležité, aby jejich nezávislost zůstala zachována a mohla působit jako jistá protiváha k masivní bulvarizaci komerčních médií a odolat veškerým tlakům.

 

Éves jelentés a versenypolitikáról (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells)

19-04-2018

Výroční zprávu o politice v oblasti hospodářské soutěže jsem podpořila, protože vedle pravidelného shrnutí nejdůležitějších událostí za sledované období (rok 2016) stanovuje řadu důležitých aktuálních i dlouhodobých priorit v této oblasti. Vítám, že usnesení uznává, že nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci jsou hluboce zakořeněný problém, který bez odkladu vyžaduje legislativní harmonizovaný právní rámec, který lépe ochrání producenty a zemědělce před nekalými praktikami a přispěje ke konsolidaci vnitřního trhu. Souhlasím, že pro ochranu spotřebitelů je důležité důslednější potírání zeměpisného blokování v rámci elektronického obchodování. Evropský komise by se měla také více zaměřit na praktiky, které narušují hospodářskou soutěž v leteckém průmyslu a oslabují právní předpisy na ochranu spotřebitele, stejně jako zabezpečit transparentnost a neutralitu letových informací.

 

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (A8-0131/2018 - Helga Stevens)

18-04-2018

Vzhledem k rostoucí komplexnosti hrozby terorismu, s níž je nutné bojovat a přijímat protiteroristická opatřená na národní i nadnárodní úrovni, považuji přijetí Úmluvy o prevenci terorismu za důležitý krok. Úmluva dává jednotnou definici trestných činů spojených s terorismem, ale zejména posiluje možnosti mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu a vzájemné sdílení informací, které umožní teroristickým útokům lépe předcházet.

 

Csomagolás és csomagolási hulladék (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018

Vzhledem k obrovskému objemu odpadů produkovaných po celém světě je nutné se zaměřit na ochranu životního prostředí a co možná největší recyklaci odpadů. Tento návrh jsem podpořila zejména kvůli tomu, že se snaží zamezit zbytečné tvorbě odpadních materiálů, stanovuje ambiciózní cíle pro podíl recyklovaných a zpětně využitých obalů a snaží se i motivovat členské státy k zodpovědnému přístupu k nakládání s odpady a podpoře recyklace.

 

Hulladékok (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018

Každý rok se pouze v Evropě vyhodí 600 milionů tun odpadu, který bychom ale ve velké části mohli dále využít. Za zvláště alarmující přitom považuji to, že značnou část vyhozeného odpadu tvoří potraviny – plýtvání potravinami v Evropě ročně dosahuje 180 kilogramů na hlavu. Je proto nutné dosáhnout udržitelné oběhové ekonomiky, jejíž návrh představila Evropská komise, efektivněji využívat dostupné zdroje a výrazně snížit produkci odpadů, proto jsem hlasovala pro tento návrh.

 

Hulladéklerakók (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018

Myšlenku zprávy, která podporuje omezení skládkování mimo jiné i s ohledem na to, že by to mělo ve svém důsledku vést k většímu tlaku na další zpracování a využitelnost odpadů, vnímám pozitivně. Tento návrh jsem proto podpořila.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G355
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G355
  1047 Brusel