Ska KELLER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Németország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 23-05-2012 : Fejlesztési Bizottság
  • 24-05-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – összes szakasz  
- LIBE_AD(2011)467239 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a 2012. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról  
- LIBE_AD(2011)462897 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az instabilitásból adódó migrációs hullámokról: az uniós külpolitika hatóköre és szerepe  
- LIBE_AD(2011)456656 -  
-
LIBE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai halászati ágazat helyzetéről és jövőbeli perspektíváiról az EU és Thaiföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás összefüggésében  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről – összes szakasz  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a 2014. évi költségvetésről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról  
- INTA_AD(2013)506365 -  
-
INTA 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a migráns munkavállalókról szóló ENSZ-egyezményről  
- P7_DCL(2010)0096 - Elévült  
Cornelia ERNST , Sonia ALFANO , Sylvie GUILLAUME , Ska KELLER  
Kiosztás dátuma : 13-12-2010
Lejárat időpontja : 24-03-2011
Aláírók száma : 116 - 24-03-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat