Jan Philipp ALBRECHT : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Németország)

Alelnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

JELENTÉS az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- A8-0322/2017 -  
-
LIBE 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Bizottsághoz intézett, a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalásokról szóló ajánlásokról  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokkal kapcsolatban az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNYTERVEZET a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken