Michèle RIVASI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Alelnök
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Franciaország)

Alelnök 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2017 / 05-12-2017 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY on the implementation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2015)544342 -  
-
ITRE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről  
- ITRE_AD(2018)613604 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A rovarirtó szerek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság felállítása, hatásköre, létszáma és megbízatási ideje (B8-0077/2018) FR  
 

. – La création de cette commission spéciale est une bonne nouvelle pour la demande de vérité et de transparence. Nous avons eu des différences d’appréciation des agences internationales et européennes. Nous avons eu l’affaire des Monsanto Papers qui a rendu publiques les dissimulations de l’entreprise en matière d’influence, de commande et d’écritures d’articles scientifiques niant la dangerosité du glyphosate. On se rend bien compte qu’il y a un problème dans les procédures européennes qui ont été mises en place. Cette commission spéciale va nous permettre de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements qui jalonnent les processus d’évaluation et d’autorisation des pesticides à travers le cas du glyphosate. Nos auditions réserveront sans doute à ce sujet leur lot de révélations supplémentaires.
Notre devoir, en tant que députés européens, sera avant tout de faire des propositions avisées, pour corriger les erreurs existantes et améliorer le système. Nous devons savoir par exemple sur quelles bases ont été fixés les critères sanitaires d’évaluation, comment ont été rédigés les rapports. Il s’agit de mettre en place des procédures qui préservent les intérêts à long terme des populations et de la biodiversité, et pas seulement la santé financière d’industries qui se moquent de l’intérêt général et...

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) FR  
 

Face à l’Europe de l’austérité, les écologistes ont toujours appelé à une politique de relance économique favorisant les investissements dans les secteurs d’avenir pour créer des emplois durables. Le plan Juncker permet de stimuler l’investissement privé grâce aux garanties budgétaires apportées par l’UE, mais ne répond pas aux enjeux auquel l’UE doit s’attaquer pour affronter l’avenir, c’est pourquoi je me suis abstenue sur le vote permettant son extension.
Mon groupe a eu un rôle très constructif en permettant d’améliorer le texte et nous nous en félicitons. Mais les maigres avancées obtenues sur la forme ne changent rien au fond du problème : le plan Juncker finance essentiellement l’économie du passé, prolongeant les souffrances que le vieux monde qui meurt inflige au projet européen. Nous n’avons pas réussi à obtenir gain de cause pour une affectation des fonds dédiée à une politique ambitieuse face aux enjeux climatiques : une telle conditionnalité était un prérequis nécessaire à notre soutien à un fond mobilisant des sommes aussi conséquentes. Alors qu’actuellement la campagne « Pas un euro de plus » de la société civile demande au monde de la finance d’arrêter de financer les activités destructrices du climat, nous restons cohérents avec nos convictions.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat Leonard Peltierről  
- P8_DCL(2016)0113 - Elévült  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 29 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a Lyon és Torino közötti nagy sebességű vasútvonal megépítésének újbóli megfontolásáról  
- P8_DCL(2016)0111 - Elévült  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat az ólom használatának megakadályozásáról  
- P8_DCL(2016)0106 - Elévült  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 94 - 04-01-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken 

Kapcsolat