José BOVÉ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Fejlesztési Bizottság
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok  
A képviselők felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot uniós jogi aktusra (új jogi aktus vagy meglévő jogi aktus módosítása). 47. cikk

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének megerősítéséről  
- B8-0303/2017  

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a tejpiac szabályozásáról  
- P8_DCL(2016)0066 - Elévült  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 77 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az ázsiai lódarázs (Vespa velutina nigrithorax) kezelésére, ellenőrzésére és lehetséges kiirtására irányuló európai stratégiáról  
- P8_DCL(2016)0047 - Elévült  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 72 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról  
- P8_DCL(2015)0061 - Többséggel lezárva  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat