Lara COMI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Olaszország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 02-05-2017 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2015)541656 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Sono favorevole all'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Al fine di raggiungere gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, presenti all'articolo 3 del TUE, gli Stati membri si impegnano al fine di sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e della promozione di una forza lavoro competente e qualificata e di mercati del lavoro che siano capaci di rispondere ai mutamenti economici. A tal fine, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale, hanno il compito di monitorare come vengono attuate le pertinenti politiche in materia di occupazione negli Stati membri.
Ho ritenuto necessario votare a favore di questa relazione in quanto sottolinea l'importanza di mantenere stabili anche per l'anno 2019, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione adottati nel 2018.

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) IT  
 

Ho votato a favore di questa direttiva mirata alla modifica dell'attuale direttiva gas. Tale modifica diminuirà il divario normativo tra gli Stati membri in merito all'applicazione del terzo pacchetto sull'energia gasdotti. È di assoluta importanza assicurare che ci siano prezzi accessibili per consumatori e una garanzia di sicurezza energetica, per fare sì, che l'energia sostenibile possa avere un successo lungimirante. La direttiva sarà applicata nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri. Inoltre, la direttiva creerà un ambiente di maggiore trasparenza e di massima chiarezza giuridica. Grazie ad una maggiore trasparenza nella legislazione esistente, questa modifica porterà delle condizioni di parità per gli operatori del mercato dell'energia dell'UE e garantirà gli investimenti a lungo termine certi e prevedibili.

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT  
 

Ho votato a favore di questa proposta di direttiva poiché ritengo che sia di importanza sostenere le infrastrutture UE al fine di assicurare il benessere dei guidatori.
Questa proposta si pone come obiettivo l'attuazione di una politica legislativa lungimirante. Il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali è necessario e per ottenere ciò, aumenteremo la trasparenza delle procedure di gestione, introdurremo un sistema di valutazione, con procedure proattive di mappatura dei rischi che andrà oltre la rete TEN-T.
Grazie a questa direttiva, le prestazioni strutturali dei ponti e delle gallerie verranno costantemente controllate. Tale direttiva garantisce un sistema in cui i cittadini possono facilmente avvertire le autorità in caso avessero qualsiasi segnalazione di pericolo riguardo l'infrastruttura stradale.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a bűncselekmények áldozatairól  
- P8_DCL(2015)0070 - Elévült  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 02-12-2015
Lejárat időpontja : 02-03-2016
Aláírók száma : 91 - 03-03-2016
Írásbeli nyilatkozat az európai olívaolaj-ágazat és olajbogyó-termelés védelméről  
- P8_DCL(2015)0031 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 101 - 08-12-2015
Írásbeli nyilatkozat a technológiai innovációval kapcsolatos etikai dilemmákról  
- P8_DCL(2015)0013 - Elévült  
Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO  
Kiosztás dátuma : 25-03-2015
Lejárat időpontja : 25-06-2015
Aláírók száma : 34 - 26-06-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat