Danuta Maria HÜBNER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Lengyelország)

Elnök 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Bizottsági Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2011)460755 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY Innovatív Unió: Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően  
- REGI_AD(2011)458643 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2011)456974 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozásáról és működéséről  
- ECON_AD(2010)441371 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY egy új, fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljának kialakításáról  
- ECON_AD(2010)440115 -  
-
ECON 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Kapcsolat