Wojciech Michał OLEJNICZAK : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lengyelország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Moldova Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a transzeurópai energetikai infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az egységes európai közlekedési térség megvalósításához vezető útitervről – Egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé  
- REGI_AD(2011)472020 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról  
- REGI_AD(2011)458633 -  
-
REGI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az algák elszaporodása elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2011)0041 - Elfogadva  
Alain CADEC , Wojciech Michał OLEJNICZAK , Michail TREMOPOULOS , Andrea ZANONI  
Kiosztás dátuma : 12-10-2011
Lejárat időpontja : 19-01-2012
Elfogadva (dátum) : 19-01-2012
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2012)0015
Aláírók száma : 395 - 19-01-2012
Írásbeli nyilatkozat május 30-ának a befogadó család európai napjává történő kijelöléséről  
- P7_DCL(2010)0010 - Elévült  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Kiosztás dátuma : 24-02-2010
Lejárat időpontja : 17-06-2010
Aláírók száma : 125 - 17-06-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat