Marek Henryk MIGALSKI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 20-02-2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)
 • 21-02-2011 / 13-01-2014 : Polska Jest Najważniejsza (Lengyelország)
 • 14-01-2014 / 30-06-2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Lengyelország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az EU Alapjogi Chartájáról: a média szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban  
- CULT_AD(2012)483722 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról  
- CULT_AD(2011)469798 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2012)486081 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésről: az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása  
- CULT_AD(2012)474001 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a versenyképes egységes digitális piacról – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés  
- CULT_AD(2011)472190 -  
-
CULT 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a gyógyszerrezisztens tuberkulózis európai régiót érintő veszélyéről  
- P7_DCL(2013)0007 - Elévült  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 202 - 15-07-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat