Barbara MATERA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Olaszország)

Alelnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Halászati Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 14-07-2014 / 15-07-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- FEMM_AD(2018)613484 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz - Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- FEMM_AD(2018)613483 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- FEMM_AD(2017)606300 -  
-
FEMM 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) IT  
 

Ho votato a favore della presente direttiva.
Ritengo che tale azione rappresentativa offra un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

Ho votato a favore del protocollo relativo all'accordo euromediterraneo UE-Israele.
Il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo istituirebbe un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás (A8-0149/2019 - David McAllister) IT  
 

Ho espresso voto favorevole alla relazione che accoglie positivamente gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta con un livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Odüsszeusz kezdeményezés támogatásáról az európai önkéntes szolgálat újraindítása céljából  
- P8_DCL(2016)0105 - Elévült  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 91 - 04-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a nőkkel szembeni kereskedelmi szexizmus megelőzéséről  
- P8_DCL(2016)0067 - Elévült  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 100 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az európai olívaolaj-ágazat és olajbogyó-termelés védelméről  
- P8_DCL(2015)0031 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 101 - 08-12-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat