Erminia MAZZONI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Olaszország)
 • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Olaszország)

Elnök 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 22-05-2013 : A Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Bizottsági Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 05-02-2013 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Az EU–Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az európaiakat szolgáló egységes piacról  
- PETI_AD(2011)456866 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentésről (2008)  
- PETI_AD(2010)445670 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2008. évi éves jelentés  
- REGI_AD(2010)430762 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az „Egészségügy a növekedésért” program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2012)487685 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a 6. környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálatáról és a 7. környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározásáról  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a táplálkozási zavarok elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2013)0026 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 68 - 10-03-2014
Írásbeli nyilatkozat a vallásszabadságról  
- P7_DCL(2012)0030 - Elévült  
Erminia MAZZONI , Carlo CASINI , Jarosław WAŁĘSA  
Kiosztás dátuma : 10-09-2012
Lejárat időpontja : 13-12-2012
Aláírók száma : 152 - 13-12-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat