Kinga GÖNCZ : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Magyar Szocialista Párt (Magyarország)

Alelnök 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Képviselok 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 194. cikk és 162. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 52a. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 205a. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 53. és 54. cikk, V. melléklet

VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról: a levonandó tanulságok és a következő lépések  
- LIBE_AD(2014)529716 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az oktatás újragondolásáról  
- EMPL_AD(2013)508049 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2012)487969 -  
-
EMPL 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 205a. cikk

VÉLEMÉNY a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2013)510606 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a nemzeti romaintegrációs stratégiák európai keretének nemi szempontjairól  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az ökoinnovációról – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül  
- EMPL_AD(2013)510625 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 133. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Bizottság fogyatékossággal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó igazgatóságának létrehozásáról  
- P7_DCL(2014)0007 - Elévült  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 125 - 17-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a nőket érintő szív- és érrendszeri betegségek korai diagnosztizálásának fejlesztéséről  
- P7_DCL(2014)0003 - Elévült  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 151 - 14-04-2014
Írásbeli nyilatkozat az autizmusspektrum-zavarokkal és hasonló kihívásokkal küzdő személyek oktatásáról és foglalkoztatásáról  
- P7_DCL(2013)0025 - Elévült  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 160 - 10-03-2014

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat