Sophie AUCONIE : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 26-05-2013 : Nouveau Centre (Franciaország)
 • 27-05-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Franciaország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 05-04-2011 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a sport európai dimenziójáról  
- ENVI_AD(2011)467280 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az online szerencsejátékok belső piaci helyzetéről  
- ECON_AD(2011)467146 -  
-
ECON 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat