Elisabeth KÖSTINGER

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

56

A gyermekházasságok megszüntetése (vita)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(10)

A pálmaolaj és az esőerdők irtása (vita)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

A pálmaolaj és az esőerdők irtása (vita) (2)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Csalárd gyakorlatok a brazil húságazatban (vita)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Nemek közötti bérszakadék (vita)

01-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-01(19)

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben (A8-0345/2016 - József Nagy)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(6.4)

A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (vita)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(17)

A COP 22 marrákesi találkozójának eredményei (vita)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(8)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

JELENTÉS az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról

AGRI
07-04-2015 A8-0126/2015

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

1

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

VÉLEMÉNY a „Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtéshez a vidéki területeken?” kérdésköréről

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AGRI
04-05-2017 AGRI_AD(2017)597445

VÉLEMÉNY az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról

ENVI
19-04-2016 ENVI_AD(2016)575216

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

3

Állásfoglalásra irányuló indítvány a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról

14-12-2015 B8-1394/2015

Közös állásfoglalási indítvány a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Állásfoglalásra irányuló indítvány a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról

24-11-2015 B8-1280/2015

Írásbeli nyilatkozat(ok)

1

Írásbeli nyilatkozat a „Mézet reggelire!” európai kezdeményezésről és a méhek világnapjáról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Elévült

Részletek

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 224 - 12-07-2016

Parlamenti kérdés(ek)

16

  Slavery allegations: Romanian women agricultural workers in Italy

10-04-2017 E-002600/2017 Bizottság

Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása

07-12-2016 O-000152/2016 Bizottság

A nyári és téli időszámításra való átállásról

17-10-2016 O-000124/2016 Bizottság

  Bayer-Monsanto takeover: combating monopoly formation

09-09-2016 E-006826/2016 Bizottság

Méz - a származási ország feltüntetése

30-06-2016 E-005316/2016 Bizottság

  No patents on life

21-03-2016 E-002350/2016 Bizottság

A 2016 és 2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégia

21-09-2015 O-000105/2015 Bizottság

  Transport of animals

22-04-2015 E-006515/2015 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

12

 

A glifozát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0567/2017)

24-10-2017

. – Ich habe mich bei dem Entschließungsantrag zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat enthalten, da es sich bei dem Zulassungsverfahren des Pflanzenschutzmittels Glyphosat nicht um eine politische Entscheidung handelt. Die Entscheidung über eine weitere Zulassung wird letztlich von der Europäischen Kommission nach Anhörung eines Expertenausschusses und somit auf fachlich-wissenschaftlicher Basis getroffen.

 

A géntechnológiával módosított 1507 kukorica engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0568/2017)

24-10-2017

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Maissorte 1507 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Maissorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

 

A géntechnológiával módosított 305423 x 40-3-2 szójabab engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0570/2017)

24-10-2017

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Sojabohnen der Sorte 305423 x 40-3-2 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Sojabohnensorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

 

A géntechnológiával módosított MON 88302 x Ms8 x Rf3 olajrepce engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0569/2017)

24-10-2017

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Rapssorte MON 88302 x Ms8 x Rf3 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Rapssorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

 

A nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán- és állami szektorban (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

. – Die Initiative, die wirtschaftliche Stellung der Frauen im öffentlichen und privaten Sektor zu stärken, begrüße ich ausdrücklich. Wichtig für den Aufstieg von qualifizierten Frauen sind konkrete Anreize im Bereich der Weiterbildung sowie die Schließung der Einkommensschere. Insbesondere unterstütze ich auch Maßnahmen, durch die Frauen aktiv gefördert werden, wie beispielsweise im Bereich der Unternehmensgründung. Allerdings kann ich die Forderungen im Bereich des Familien-, Arbeits- und Sozialrechts nicht unterstützen, weil sie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen und nicht meiner Position entsprechen. Daher habe ich auch klar gegen die Anträge betreffend sexueller und reproduktiver Gesundheit und damit verbundener Rechte und Dienstleistungen, einschließlich des sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruchs, gestimmt.

 

Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)

12-09-2017

. – Ich unterstütze die Initiative zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die wirksame und umfassende Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen muss ein klares gemeinsames Ziel sein. Klar abgelehnt werden von mir alle Forderungen zu reproduktiven Rechten, einschließlich der Abtreibung im Bericht. Diese Forderungen im Bereich des Familienrechts gehen gegen das Prinzip der Subsidiarität und greifen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ein.

 

A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés (A8-0239/2017 - Seb Dance)

06-07-2017

Ich habe für den Bericht über die europäische Nachhaltigkeitspolitik gestimmt, weil ich davon überzeugt bin, dass ökosoziale Politik für den allgemeinen Wohlstand und eine gesunde Umwelt die richtigen Antworten liefert. Die Land- und Forstwirtschaft ist dabei Teil der Lösung und bietet insbesondere im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Bioökonomie und der Bioenergie wichtige, umweltschonende Alternativen.

 

Magas szintű ENSZ-konferencia a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről (az ENSZ óceánkonferenciája) (B8-0382/2017)

01-06-2017

Ich habe für den Entschließungsantrag zur Unterstützung der Verwirklichung des Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 der Welt-Ozean-Konferenz der Vereinten Nationen gestimmt, weil weltweit an einem Strang gezogen werden muss, wenn den negativen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die Ozeane Einhalt geboten werden soll.
Die Überfischung in den Meeren stellt eine ernsthafte Bedrohung dar, der wir rasch entgegentreten müssen. Daher unterstütze ich Maßnahmen für eine nachhaltige Fischereipolitik und nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen. Dadurch wird das Meeresökosystem geschützt und gleichzeitig die Ernährungssicherheit und wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit von Küstengemeinschaften in der ganzen Welt sichergestellt.

 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított gyapot (GHB 119) (B8-0293/2017)

17-05-2017

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der gentechnisch veränderten Baumwolle GHB119 (BCS-GHØØ5-8) gestimmt.
Die Auswirkung von gentechnikveränderten Baumwollsorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden. Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

 

Géntechnológiával módosított kukorica (DAS-40278-9) (B8-0292/2017)

17-05-2017

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung des gentechnisch veränderten Mais DAS-40278-9 gestimmt. Die Auswirkung von gentechnikveränderten Maissorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.