José Manuel FERNANDES : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugália)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 05-03-2010 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2012)487806 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívószámról  
- ENVI_AD(2011)458854 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY A 2007–2013 közötti időszak kohéziós programjainak végrehajtásáról szóló 2010-es jelentésről  
- ENVI_AD(2011)452620 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európai Unió ügynökségei 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése  
- ENVI_AD(2013)500746 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- ENVI_AD(2013)500745 -  
-
ENVI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európa-nap valamennyi tagállamban való megünneplésére irányuló közös protokoll létrehozásáról  
- P7_DCL(2013)0021 - Elévült  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 77 - 23-01-2014

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat