Gaston FRANCO : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Franciaország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 13-10-2011 / 30-06-2014 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelete irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2012)483825 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság európai unióbeli növeléséről szóló uniós CBRN cselekvési tervről  
- ITRE_AD(2010)443084 -  
-
ITRE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása az európai vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó megközelítését megelőzően  
- ITRE_AD(2012)483707 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY Európáról, a világ első számú idegenforgalmi célpontjáról – az európai turizmus új politikai keretéről  
- ITRE_AD(2011)454422 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az erdőpusztulásról az Európai Unióban  
- P7_DCL(2012)0012 - Elévült  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 14-06-2012
Aláírók száma : 133 - 14-06-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken