Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport
 • Társkincstárnok
 • Egyesült Királyság Conservative Party
 • Születési idő: 1978. október 9., Stroud

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

28

Az épületek tűzbiztonsága (vita)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv (vita)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv (vita) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

A johannesburgi CITES CoP17 találkozó főbb célkitűzései (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

A mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO keretegyezménye (A8-0154/2016 - Adam Szejnfeld)

07-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-07(6.1)

Transzatlanti adatáramlás (vita)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

17

JELENTÉS a sportpolitika egységes megközelítéséről: jó kormányzás, hozzáférhetőség és tisztaság

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

JELENTÉS a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós szakpolitikáról

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

JELENTÉS a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

VÉLEMÉNY a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési tervről

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

24

VÉLEMÉNY a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

VÉLEMÉNY a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

VÉLEMÉNY a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

VÉLEMÉNY a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

VÉLEMÉNY a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

VÉLEMÉNY az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

VÉLEMÉNY a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról: a gigabitalapú európai társadalom és az 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

VÉLEMÉNY az európai védelmi unióról

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

VÉLEMÉNY az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

VÉLEMÉNY az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás megkötéséről

08-02-2017 B8-0146/2017

Közös állásfoglalási indítvány Kína piacgazdasági státuszáról

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány Kína piacgazdasági státuszáról

10-05-2016 B8-0611/2016

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztók védelmének a széles sávú internetes kapcsolat hirdetésekben szereplő és tényleges sebessége közötti eltérések tekintetében történő növeléséről

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Elévült

Részletek

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a harmadik felek európai sportban érdekelt játékosokra vonatkozó tulajdonjogára vonatkozó tilalomról

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Elévült

Részletek

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Kiosztás dátuma : 11-11-2015
Lejárat időpontja : 11-02-2016
Aláírók száma : 95 - 12-02-2016

Írásbeli nyilatkozat a mellrák elleni küzdelemről az Európai Unióban

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Többséggel lezárva

Részletek

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Kiosztás dátuma : 27-04-2015
Lejárat időpontja : 27-07-2015
Elfogadva (dátum) : 27-07-2015
Az aláírók felsorolása a 07-09-2015-i jegyzőkönyv 02. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 394 - 28-07-2015

Parlamenti kérdés(ek)

40

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Bizottság

A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

16-05-2017 O-000042/2017 Bizottság

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Bizottság

A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

14-02-2017 O-000013/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Bizottság

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Bizottság

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Bizottság

  Commercial clothes collection industry - EU-Ukraine DCFTA

28-04-2016 E-003444/2016 Bizottság

  Sports funding criteria

07-04-2016 E-002823/2016 Bizottság

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels